Over FUNgaderen

foto Seher Melikoglu

“Joy is the essence of (work)life”

Met plezier iets doen maakt alles makkelijker. Wanneer we plezier hebben behalen we gemakkelijker resultaat. Samenwerken en verbinden maakt verbondenheid. Verbonden zijn betekent dat we elkaar zien, horen en waarderen. Vergaderingen waarin er ruimte is voor humor, persoonlijke aandacht en anekdotes geven meer interactie, plezier en betrokkenheid. Zij dragen zodoende bij aan een gezonde organisatie, gelukkige medewerkers en resultaatgerichtheid.

“Gelukkige medewerkers, gezonde organisatie” 

Vergaderen is in onze (bedrijfs)cultuur een belangrijke manier van afstemmen, informeren, menings- en besluitvorming. Des te belangrijker dat dit gebeurt op een manier waarbij alle deelnemers volledig ‘AAN’wezig zijn. Dat ze hun inbreng delen en dat ze plezier ervaren bij de vergaderingen. De kwaliteit van je organisatie is voor een heel groot deel afhankelijk van deze medewerkers. 

Mijn grote passie is waardevolle gesprekken te leiden vanuit de rol als dagvoorzitter, moderator of gespreksleider. Gesprekken waarin er ruimte is voor uitwisselen van standpunten en humor. Samen de verdieping te maken óók juist als het schuurt. Dit in combinatie met een lach en lichtheid staat garant voor een goede setting. In de duizenden vergaderingen die ik meemaakte zijn er slechts enkelen die mij levendig bijbleven. Het zijn die vergaderingen waar er veel mogelijkheden waren om uit te wisselen, respect was voor elkaars inbreng en waar plezier met elkaar voorop stond. Vanuit het plezier kwam de verbinding. Vanuit de verbinding Het resultaat. Niet alleen in de vergadering maar juist ook daarna. 

foto Seher Melikoglu

Het boek

In FUNgaderen neem ik je mee bij alle kansen en uitdagingen die vergaderen in zich hebben. Hoe we het vaak doen en hoe het anders en leuker kan. Want met plezier gaat alles makkelijker en effectiever.

Door middel van zelfreflectievragen = FUNvragen zet ik je aan het denken over jouw eigen vergader gedrag. Met de FUNtips help ik je een andere invulling te geven en het FUNgader canvas helpt je voor alle komende vergaderingen om die overleggen met plezier te gaan doen.

Gerrie van Sunder, Directeur Lucrato Apeldoorn over FUNgaderen: “Een spiegel voor de vergaderziel”, zo zou ik dit boek willen typeren. Als deelnemer aan de vergadering ben je medeverantwoordelijk voor het verloop van de vergadering. Misschien een open deur, maar in de praktijk zijn we nog te vaak de verloren vergaderziel, dolende door onze eigen agenda en de agenda van de vergadering. Neem je verantwoordelijkheid, of het nu als deelnemer of als organisator / voorzitter is, en wordt de mee-maker in plaats van de dolende vergaderziel. Hoe? Begin eens met dit vrolijke “FUNvergader-boek” van Martine te lezen.

Rob Engbers, verbinder voor concrete resultaten EN Adviseurs, Strategische Samenwerking. Een prettig leesbaar boek over vergaderen. Geschreven vanuit de praktijk, met goede vragen om te spiegelen voor jezelf en je collega’s. En goede makkelijk toe te passen tips om het vergaderen efficiënter, maar zeker ook leuker te maken! Kopen dus, of geven! En blijven oefenen, en blijven lachen 😊